NRG Radiation & Environment

De NRG (Nuclear Research and consultancy Group) richt zich op nucleair onderzoek en advisering voor bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor in Petten en is de belangrijkste producent van radio-isotopen in Europa. Deze nucleaire ervaring vormt een uitstekende basis voor dienstverlening aan vele bedrijfstakken, waaronder de chemie, olie- en gaswinning en de medische sector.


Eén van de diensten van NRG is het verzorgen van de persoonsdosimetrie voor bedrijven en instellingen die werken met straling. Het personeel draagt een zogenoemde dosismeter, die periodiek door NRG wordt uitgelezen.

De dosimetriedienst van NRG is gevestigd in Arnhem. Aan het woord is Theo Heijmans, administrateur van de dosimetriedienst: “NRG is door de overheid aangewezen om de blootstelling aan straling van de Nederlandse beroeps bevolking te registreren. Elke werknemer die in aanraking komt met een bepaalde hoeveelheid straling draagt een “dosismeter”. De dosismeters zijn bestemd voor personen die werk-zaamheden uitvoeren met röntgentoestellen, versnellers, radioactieve stoffen of andere apparatuur. Deze badge registreert de hoeveelheid opgelopen straling nauwkeurig, zodat deze achteraf gemeten kan worden. Met behulp van de dosismeter is het mogelijk de mate waarin genoemde personen aan straling worden blootgesteld vast te stellen. Op deze wijze kan aantoonbaar worden gemaakt dat de dosislimieten niet worden overschreden en kan de effectiviteit van genomen maatregelen om de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te maken goed worden getoetst.“

Per maand worden de dosismeters van meer dan 30.000 personen gecontroleerd. Voor de registratie van de abonnementen en de facturatie ervan maakt NRG sinds 1999 gebruik van AMF. Criteria bij de aanschaf van een nieuw systeem waren de gebruiksvriendelijkheid, het kunnen verwerken van grote aantallen, standaardisering en flexibiliteit.

Theo Heijmans: “Na een uitvoerige selectie, waarbij wij een behoorlijk aantal softwarepakketten onder de loep hebben genomen, kwamen wij uiteindelijk uit bij AMF. Dit pakket sloot het beste aan bij onze wensen.

“Wij zijn niet een alledaags bedrijf, van onze bedrijfssoftware verwachten wij dan ook de nodige flexibiliteit.”

Theo Heijmans geeft aan ook de komende jaren nog vooruit te kunnen met AMF: “AMF is in al die jaren niet stil blijven staan en heeft grote stappen voorwaarts gemaakt. Met name de omzetting naar de Microsoft SQL-database in 2008 geeft ongekende nieuwe mogelijk-heden. AMF blijkt voor steeds meer diensten van NRG een zeer bruikbare ‘tool’ voor de administratie. Sinds kort zijn wij volledig over op digitaal factureren. Wij hebben hier grote verwachtingen van als het gaat om efficiency en kostenbesparing.”

Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap