De Waal – Machinefabriek / Scheepstechniek

Machinefabriek de Waal is sinds 1938 een begrip in de Nederlandse en Europese scheepsbouw. Onder de naam Stuwa©  voert De Waal een complete eigen lijn aan systemen en producten, in het bijzonder op het gebied van voortstuwing en manoeuvreren van schepen.


Met haar strategische ligging langs het drukst bevaren rivierengebied in Nederland kunnen schepen tot 150 meter lang bij De Waal afmeren. Gebruik makend van twee scheepsliften, vier torenkranen, drie afmeerkades, twee productielocaties en meerdere kantoren is De Waal de ideale partner voor de maritieme sector. In gesprek met Marco de Waal, derde generatie en lid van de Raad van Bestuur: ‘De praktisch uitvoerende kennis van onze ‘mannen’, onder andere in de productie en op de werf, zijn het kapitaal van ons bedrijf. Alle overige, indirecte kosten worden met AMF Bedrijfssoftware tot het minimale beperkt.  Symbool voor ons vertrouwen in Microsign Bedrijfssoftware is de lange samenwerking: al bijna 30 jaar!’

‘Door te werken met één ERP-systeem worden al onze indirecte kosten geminimaliseerd’

In de loop der jaren zijn vrijwel alle processen  binnen Machinefabriek De Waal geautomatiseerd met AMF Bedrijfssoftware. Belangrijk en leidend in veel processen is de Projecten module, ook wordt gewerkt met Relatiebeheer, Offerte, Verkoop, Inkoop, Voorraad, Financieel en Telebankieren. ‘Door de integratie en samenwerking van alle modules voorkomen we veel dubbele handelingen, verzamelen we data binnen één database en kunnen deze altijd snel opvragen en analyseren’.

Projectenbeheer en deelprojecten

‘Aangezien we een diversiteit aan machines hebben staan is de Projectenmodule zo ingericht dat onder andere elke machine, scheepslift en torenkraan zijn eigen tarief heeft. Kosten zijn eenmalig ingesteld en gebaseerd op aanschaf en afschrijving. Ditzelfde geldt voor de manuren; elke werknemer heeft zijn eigen tarief, afhankelijk van ervaring en opleiding. Per nieuw project worden zowel de manuren als de machine-uren ingeboekt, die vervolgens doorstromen naar Verkoop, Facturatie, Grootboek en Telebankieren. Overigens zijn sommige projecten zo uitgebreid dat deze voor het overzicht opgedeeld worden in deelprojecten. Ideaal is dat we eenvoudig kunnen zoeken op debiteurcode, schipnummer en fase met jaartal en klusnummer, het juiste project kunnen we altijd eenvoudig terugvinden. Binnen de projecten is een onderverdeling op aangenomen werk en uitvoering op regiebasis. Met AMF Bedrijfssoftware hebben we voor, tijdens en na uitvoering inzicht en grip op onze projecten’.

‘Voor, tijdens en na uitvoering inzicht en grip op projecten’

Omgang met samengestelde producten

Omdat veel onderdelen en producten uit samenstellingen bestaan, worden deze binnen de voorraadmodule als eindproducten samengesteld. Op basis van onderdelen kan per samenstelling direct de verkoopprijs en standaardprijs worden berekend. Samenstellingen worden eenvoudig gereed gemeld op voorraad. Artikelen worden als één component op een project geboekt, als voorraad afgeboekt en uiteindelijk gefactureerd.

Grip op Service en Onderhoud

Recent heeft De Waal gekozen voor integratie van de Service- en Onderhoudsmodule. Marco de Waal: ‘Omdat inzage in en het verwerken van (service) opdrachten veel werk kostte in externe applicaties, is gekozen voor deze integratie binnen ons bestaande ERP-systeem. Belangrijk is dat de Service- en Onderhoudsmodule geheel geïntegreerd is met de Projectenmodule, daar projecten in uitvoering leidend voor ons zijn’. Vanuit de Projectenmodule worden toegepaste producten en onderdelen (technische gegevens) toegevoegd en deze kunnen doorgezet worden naar de Service- en Onderhoudsmodule. Aangezien een schip tijdens zijn levensduur gemiddeld vijf keer wordt verkocht is het unieke ENI-nummer (Europees scheepsidentificatienummer) hier leidend. Per schip kan eenvoudig en snel worden ingezien welke technische gegevens er zijn toegepast onder welk project en is inzage in alle gekoppelde relevante informatie mogelijk. Met de implementatie van de Planningsmodule kunnen (service-)opdrachten per onderdeel worden aangemaakt, ingepland en beheerd. Met de mobiele app AMF Portable kunnen servicemonteurs deze vervolgens volledig digitaal afhandelen. Ook kunnen hiermee jaarlijks terugkerende  IVR-keuringen (stuurwerkkeuringen) met digitale checklists in Werkendam of op locatie door service en onderhoudsmonteurs worden afgehandeld.

‘De software zit als een warme jas om ons bedrijf heen’

Verdere integratie

De nog verdere integratie van de Service- en Onderhoudsmodule wordt momenteel geïmplementeerd, onder andere met een Outlook-koppeling (Exchange) voor het automatisch aanmaken van service-opdrachten vanuit e-mailberichten. Ook op andere vlakken zijn er nog automatiseringswensen, bijvoorbeeld het automatiseren van de inkomende factuurverwerking. ‘De ontwikkelingen staan bij Microsign gelukkig niet stil, we zien voortdurend nieuwe functionaliteit. Door de modulaire opzet kunnen we nieuwe software eenvoudig aanvullen op ons ERP-systeem’. De fijne samenwerking en persoonlijke band in combinatie met de focus op minimale indirecte kosten is succesvol gebleken: ‘AMF zit als een warme jas om ons bedrijf heen.’

Service en onderhoud
Machinefabriek - Scheepstechniek
25 -50
1989
VRAGEN OF MEER INFORMATIE?

Neem gerust contact met ons op.

Lees het volgende klantverhaal

Langerak de Jong

Voor koffie, kantinebenodigdheden en (koffie)automatenservice maken veel bedrijven gebruik van de diensten van Langerak de Jong. De vrachtwagens en servicebussen van het bedrijf kom...
Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap