Laat u inspireren door een van onze klanten

Klantverhalen

Mennens International

Meer dan 100 jaar ervaring in de hijs- en heftechniek heeft Mennens tot marktleider gemaakt in de Benelux. De activiteiten bestrijken het hele spectrum: levering, monteren en assembleren, keuren/inspecteren en certificeren, repareren en renoveren, voorlichten en opleiden.

Mennens telt 400 medewerkers welke vanuit zeven zelfstandige vestigingen hun eigen regio bedienen. Dit garandeert een slagvaardige aanpak met respect voor regionale verschillen. Een Brabander is immers geen Groninger. De zeven vestigingen van Mennens zijn allen 100% dochterondernemingen van Mennens Groep. Binnen de Groep geldt: wat decentraal kan, wordt absoluut decentraal besloten en gedaan. Maarten van der Velden, Algemeen Directeur Mennens: “Alleen wat nuttig is wordt centraal geregeld en aangestuurd. Dit leidt ertoe dat naast het slagvaardig regionaal optreden, Mennens het enige bedrijf is in de Benelux op hijs- en hefgebied dat ook landelijk opererende klanten op eenduidige wijze kan bedienen. Nationale aanpak met één aanspreekpunt en uniforme processen, maar met de service van de leverancier om de hoek.”

Veiligheid voorop!

DSCN0146Hijsen en heffen zijn per definitie risicovolle activiteiten. Mennens weet als geen ander deze in kaart te brengen en te beperken.Maarten van der Velden: “Wij weten dat mede zo goed, omdat wij heel nauw samenwerken met onze klanten. Niet vanuit een ivoren toren, maar puur vanuit de praktijk van de werkvloer. Heel veel hangt echter af van de mensen die hijsmiddelen gebruiken. Goede voorlichting is heel belangrijk om mensen op risico’s te kunnen wijzen. Om deze reden organiseert Mennens lezingen en cursussen over valbeveiliging en veiligheid bij het hijsen op de werkvloer.”

Onze leveranciers zijn onze partners

Ook met leveranciers onderhoudt Mennens zeer nauwe banden. Maarten van der Velden: “Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben het voorrecht om met een grote schare van topproducenten te mogen werken. De meeste relaties hebben wij al decennia lang. Voor onze klantenkring betekent dit dat zij verzekerd zijn van een topproduct dat aan alle wettelijke eisen en veiligheidscriteria voldoet. Het betekent ook dat onze eigen adviseurs te allen tijde verzekerd zijn van specialistische ondersteuning en advies, daar waar dat nodig mocht zijn.”

“Automatiseren is vooral organiseren”

Een van deze belangrijke leveranciers is Microsign. Sinds 2004 maakt Mennens gebruik van AMF Bedrijfssoftware voor alle primaire bedrijfsprocessen en dit op alle vestigingen. Binnen Mennens zijn James Loa en Fatima Costa verantwoordelijk voor o.a. het applicatiebeheer van AMF. James Loa over automatiseren: “Automatiseren is vooral organiseren. Technisch gezien is bijna elk vraagstuk wel in te vullen. Wij zochten dan ook niet een softwareleverancier die ons kwam automatiseren, maar een die ons bedrijf en onze processen begrijpt. In Microsign hebben wij deze partner gevonden. Mennens is een dynamisch bedrijf en automatisering is een van onze belangrijke speerpunten. Elke dag kijken wij hoe onze processen efficiënter en slimmer kunnen. Microsign heeft aangetoond goed in te kunnen spelen op onze wensen.”

JamesLoa

James Loa, o.a. verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van AMF.

Mennens is een dynamisch bedrijf en automatisering is een van onze belangrijke speerpunten. Elke dag kijken wij hoe onze processen efficiënter en slimmer kunnen. Microsign heeft aangetoond goed in te kunnen spelen op onze wensen.” Zelf verwacht James Loa veel van de samen met Microsign ingezette ontwikkelingen op het gebied van mobiele toepassingen en portals: “Mennens is een 7 x 24-uurs bedrijf en onze medewerkers kunnen overal in hun regio ingezet worden. Het is dan van het grootste belang dat medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk rechtstreeks toegang hebben tot alle voor hen relevante informatie en deze informatie op locatie kunnen bijwerken”, aldus James Loa.