Toepasbaarheidsonderzoek

Microsign maakt gebruik van een speciaal ontwikkelde implementatiemethodiek. Deze beproefde methodiek zorgt voor een effectief implementatietraject. Persoonlijk contact en een heldere communicatie zijn hierbij het credo.

Wij doen u geen beloftes die wij niet waar kunnen maken. Toch kan het zijn dat er gedurende een implementatie zaken naar voren komen welke noch door u, noch door ons voorzien waren. Daarnaast is de invoering van een nieuwe ERP-applicatie per definitie intensief en ingrijpend. Om de invoering van een nieuwe ERP-applicatie zo voorspelbaar en beheersbaar als mogelijk te maken starten wij elke nieuwe implementatie met een toepasbaarheidsonderzoek. In het toepasbaarheidsonderzoek staat gedetailleerd weergegeven: de uit te voeren werkzaamheden, de risico’s, de verwachtingen ten aanzien van deze implementatie, uw investering, doorlooptijd en uw eigen tijdsbesteding. In een enkele situatie kan er ook een negatief advies gegeven worden omdat bijvoorbeeld uw investering niet opweegt tegen het te verwachten resultaat. Eerlijkheid duurt immers het langst.

Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap