Productie

Met AMF Productie kiest u voor een zeer moderne klantorder-gestuurde productiemodule: een totaaloplossing voor onder andere de metaal- en meubelbranche en assemblage- en toeleveringsbedrijven.

De module kent een productconfigurator die opgestart wordt tijdens de invoer van een offerte en/of een verkooporder. Met deze configurator bepaalt u de uiteindelijke verschijningsvorm van uw eindproduct. De module is opgezet vanuit een procesgerichte denkwijze. Al uw materialen, machines, man- en afdelingsuren, etc. worden door deze module voorgecalculeerd. De nacalculatie kunt u door het systeem automatisch laten berekenen (backflushing). De module blinkt uit in eenvoud qua gebruik. Alle prijsafspraken voor processen c.q. materialen worden door het systeem volledig meegenomen naar de orderadministratie. De module is volledig geïntegreerd met de overige modules van AMF, zodat u de beschikking heeft over een volwaardig, eenduidig ERP-systeem.

Een beknopt overzicht van de mogelijkheden:

  • Voorraadbeheer met signalen en indicatoren;
  • Variabele verschijningsvormen;
  • Voor- en nacalculatie;
  • Managementinformatie;
  • Flexibele prijsopbouw en margeberekening;
  • Partijen/batches en/of serienummer-registratie;
  • Koppelingen met barcodescanners;
  • EDI-toepassingen;
  • Zuivere kostprijsberekening;
  • Flexibele productconfigurators.

Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap