Power BI

Business Intelligence (BI) heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Wat is het en hoe kan BI helpen om succesvol te ondernemen.

Voor iedereen dezelfde uitgangssituatie

Om te beginnen, Power BI is heel veel meer dan een rapportagetool. Een typische rapportagetool is nogal statisch en komt altijd terug met dezelfde resultaten; de top 20 klanten, de 50 meest verkochte artikelen, klanten/artikelen met de meeste of minste marge, etc. Het wijzigen van statische rapportages is lastig, per definitie vraag gestuurd en het is niet zeldzaam wanneer meerdere personen dezelfde rapportage bouwen deze verschillende uitkomsten geeft. Als gevolg, informatie wordt voer voor discussie, zie onderstaand voorbeeld.


Een belangrijk voordeel van Power BI is dat deze tool een eigen dataset (tabel) heeft. Geen gebruikers meer die zelfstandig data verzamelen en interpreteren, maar een centrale en gevalideerde dataset welke als basis dient voor alle rapportages waardoor iedereen uitgaat van dezelfde informatie. Dit klinkt wellicht vanzelfsprekend, de praktijk is weerbarstiger. Elke Power BI implementatie begint met een goede data analyse en validatie.

Oneindige analysemogelijkheden voor meer inzicht en gefundeerde beslissingen

Vanaf nu is het aan (een beperkt aantal) gebruikers welke hun eigen dynamische rapportages kunnen gaan bouwen. Hierbij kan er vanuit allerlei invalshoeken gerapporteerd worden. Naast uw eigen bron van informatie (meestal een ERP applicatie) kunnen ook externe bronnen in uw rapportage opgenomen worden. Uw data kan nu op alle mogelijke manieren verrijkt en geanalyseerd worden. Omzet per klant, per regio, per vertegenwoordiger, afgezet tegen demografie, buitentemperatuur, etc. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, patronen in uw omzet kunnen beter herkend worden en helpen om de juiste beslissingen te nemen. Zoals extra inkopen of juist niet. BI kan u ongevraagd inzichten verschaffen over onderwerpen waar u op dit moment niet eens bij stilstaat.

Eenvoudig delen van rapportages via elk gewenst platform

Nadat rapportages of dashboards zijn samengesteld kunnen deze eenvoudig met uw team (sales, management, productie, etc.) aangepast of gedeeld worden. Het versturen van statische overzichten (PDF, Excel) welke een eigen leven gaan leiden en u nog lang blijven achtervolgen is definitief verleden tijd. Medewerkers en management kunnen via een App, portaal of desktop Power BI opstarten en beschikken over bedrijfsbrede rapportages. Met Power BI beschikt iedereen over dezelfde en vooral actuele informatie.

Voor elke organisatie toepasbaar

“Business Intelligence” klinkt ingewikkeld maar is alles behalve dat. Met Power BI heeft Microsoft een geheel nieuw platform ontwikkeld welke breed voor elk type organisatie inzetbaar is. Goede informatie en data analyse, zoals patronen in omzet herkennen of voorspellen is voor veel organisaties letterlijk goud gebleken. Microsign heeft een paar jaar geleden al de mogelijkheden van Power BI gezien en onze missie is om deze technologie voor iedereen beschikbaar te maken. Microsign heeft al het nodige voorwerk gedaan in het opzetten van een datamodel en diverse (voorbeeld) dashboards waardoor BI voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.

Futureproof ondernemen

Uit meerdere onderzoeken blijkt, in een snel veranderende wereld, kan een goede informatievoorziening (digitalisering) en data analyse toekomstig het verschil gaan maken in winstgevendheid en continuïteit. Het peloton raakt hierbij steeds meer op achterstand van de koplopers. Om deze reden zijn er vanuit de landelijke en regionale overheid diverse bewustwordingscampagnes gestart ten aanzien van de risico’s van deze achterstand. Onderdeel van deze campagne zijn digitale werkplaatsen en automatiseringsvouchers (per regio verschillend). Informeer in uw regio naar de mogelijkheden, wellicht kan dit helpen om een eerste stap te zetten naar toekomstbestendig ondernemen.

Meer informatie!

Middels een korte (online) presentatie kunnen wij je meer vertellen over Power BI en hopelijk ben je na deze presentatie net zo enthousiast als wij. Voor deze afspraak of uw vragen neem vrijblijvend contact met ons op.

Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap