Voorbereiding op de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment zijn organisaties verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt verwacht dat de bedrijfsvoering met de nieuwe verordening overeenstemt.


Is dat niet het geval dan riskeert de organisatie een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Deze wet heeft ook gevolgen voor afspraken welke u met uw hard- en softwareleverancier dient te maken. Vanwege ondersteuning en service dienen partijen zoals Microsign bij uw data te kunnen. Op dit moment zitten wij binnen Microsign midden in een proces waarbij wij alle maatregelen ter voorkoming van datalekken nog eens goed tegen het licht houden zoals bewustwording en training van medewerkers, aanscherping wachtwoordbeleid en contractuele aanpassingen. Wij zullen hier zeer binnenkort in een speciale nieuwsbrief naar onze hoofdcontactpersonen op terugkomen. Meer informatie omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u hier lezen.

Lees het volgende bericht

Nieuw: Introductiecursus AMF

Om het volgen van een cursus voor elke nieuwe medewerker of medewerker die voor het eerst in aanraking komt met AMF mogelijk te...
Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap