AMF Credit Management

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe module AMF Credit Management. Met deze beschrijving willen wij u alvast een preview geven van wat deze module inhoudt en voor u kan betekenen.


Het begrip Credit Management wordt vaak in één adem genoemd met debiteurenbeheer. Veelal valt deze discipline ook onder de verantwoordelijkheid van de financiële administratie. Maar Credit Management is zoveel meer dan alleen debiteurenbeheer. Credit Management heeft als doel kredietrisico’s beperken, betalingstermijnen verkleinen en het werkkapitaal (cashflow) vergroten waarbij er op basis van klant- en risicoprofielen onderscheid wordt gemaakt tussen diverse klantgroepen zodat op een verantwoorde wijze kan worden omgegaan met klanten en klanttevredenheid. Veel ondernemers zien een hoog debiteurensaldo echter als vaststaand feit. Professioneel invulling geven aan Credit Management kan het debiteurensaldo met tientallen procenten verlagen.

Praktijkvoorbeelden welke met een goede Credit Management-oplossing voorkomen kunnen worden:
– Uw grootste en belangrijkste klant is het niet eens met een factuur van nog geen honderd euro en heeft daarover contact gezocht met uw accountmanager. Uw nieuwe administratieve medewerkster is niet op de hoogte van deze klacht en het belang van deze klant, en stuurt (geautomatiseerd) een onterechte aanmaning;
– Een nieuwe, onbekende klant bestelt op rekening voor 100 euro aan goederen. Zodra hij/zij deze goederen ontvangen heeft volgt er direct een nieuwe bestelling van vele duizenden euro’s. Hoe beperk je hier de risico’s?

Sales en Credit Management dienen in de praktijk dus de handen dus structureel ineen te slaan. Klantbehoud en financieel resultaat, uiteindelijk willen bedrijven en organisaties het liefst tevreden klanten, die op tijd kunnen en willen betalen. Dat levert commerciële, sociale en maatschappelijke voordelen op voor alle betrokkenen.

Met behulp van AMF Credit Management, klant- en risicoprofielen en de eveneens nieuwe module AMF Workflow kunt u alle stappen binnen het Credit Management per klantgroep definiëren en bewaken. U kunt in één oogopslag zien waar de klant zich bevindt in het creditmanagementproces, of deze al gebeld is, een herinnering ontvangen heeft of dat er betalingsafspraken gemaakt zijn. Gaat het alsnog mis, dan kunt u met één druk op de knop een volledig dossier voor het incassobureau genereren.

Binnen de AMF module Credit Management zijn het innings- en dispuutproces de belangrijkste onderdelen van het Credit Management-proces. Deze processen zijn niet alleen bedoeld om onmiddellijke betaling van vervallen facturen te waarborgen, maar ze dragen ook bij tot de identificatie en oplossing van procesmanco’s en fouten bij de levering en facturering van de geleverde producten, met als gevolg een verbetering van de kwaliteit en onderhoud van relevante processen en standaarden.

Binnenkort zullen wij u nader informeren over de nieuwe modules AMF Credit Management en AMF Workflow, dus houd onze nieuwsbrief nauwlettend in de gaten. Wilt u nu al meer informatie ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling sales van Microsign.

Lees het volgende bericht

AMF Workflowmanagement

U wilt processen binnen uw organisatie beter stroomlijnen en hier controle over houden? Met de nieuwe module AMF Workflow Management legt u uw...
Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap