AMF Workflowmanagement

U wilt processen binnen uw organisatie beter stroomlijnen en hier controle over houden? Met de nieuwe module AMF Workflow Management legt u uw belangrijke processen vast en kunt u elke stap binnen dit proces controleren en bewaken.


Workflow management beoogt te regelen dat de juiste informatie, volgens de regels van het bedrijf van de ene afdeling naar de andere afdeling komt. Workflowsystemen regelen het verloop van een order, klacht of andere taak binnen een bedrijf door deze in deeltaken op te splitsen die in de juiste volgorde door de desbetreffende afdelingen worden behandeld en geaccordeerd. De status en het traject van een taak zijn op te vragen.

Binnen AMF Workflow Management kunnen workflows ingericht worden. Een workflow bevat 1 of meerdere taken (stappen) die door een gebruiker uitgevoerd moet worden. Een taak kan 1 of meerdere opvolgers hebben. Deze taken worden pas beschikbaar zodra de benodigde voorganger van de taak de taak voltooid heeft. Het kan zijn dat een taak meerdere volgtaken heeft die wel tegelijk gestart mogen worden. Als een taak niet akkoord is bevonden kan deze teruggezet worden naar de vorige gebruiker met een opmerking.

AMF Workflow Management is het middel om grip te krijgen op bewaking van processen en doorlooptijd. AMF Workflow Management biedt de volgend functionaliteit:

  • U kunt zelf workflows aanmaken en aanpassen;
  • Een taak binnen een workflow kan uitgevoerd worden door een unieke gebruiker (directie) of een groep gebruikers (sales);
  • Een taak kan een of meerdere opvolgers hebben, een of meerdere uitvoerders en iemand de taak accordeert en afsluit;
  • Taken kunnen met een opmerking worden teruggezet naar een vorige gebruiker indien niet akkoord;
  • Gebruikers ontvangen automatische herinneringen bij niet (binnen de tijd) voltooide taken;
  • Geïntegreerd documentenbeheer;
  • Vanuit taken/workflow direct kunnen doorklikken naar de onderliggende data zoals offertes en opdrachten.
  • Taken en workflows kunnen aangemaakt worden vanaf AMF Portable, Relatiebeheer, Geselecteerde relaties, Mailingwizard, SQL (automatische taken)

Lees het volgende bericht

Vooraankondiging nieuw helpsysteem

Hoe vind je als gebruiker snel de weg in software? Hoe leg je als bedrijf interne processen vast? Met de ontwikkeling van een...
Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap