Vooraankondiging nieuw helpsysteem

Hoe vind je als gebruiker snel de weg in software? Hoe leg je als bedrijf interne processen vast? Met de ontwikkeling van een nieuw helpsysteem met uitgebreide functionaliteit geven wij je op deze vragen een antwoord. In dit artikel meer informatie en een preview van het nieuwe helpsysteem.


Informatie over de werking van AMF Bedrijfssoftware is momenteel op te vragen via het klantenportaal. De handleidingen binnen het klantenportaal zijn generiek opgezet, dat wil zeggen voor alle gebruikers hetzelfde, terwijl de meeste vragen gaan over klantspecifieke inrichting. Met het nieuwe helpsysteem wordt al deze informatie eenvoudiger en gerichter benaderbaar. De grootste voordelen van het nieuwe helpsysteem:

Contextgevoelig

Het nieuwe helpsysteem wordt contextgevoelig. Hiermee bedoelen wij dat met een sneltoets direct geschakeld kan worden naar de informatie die bij het specifieke onderdeel in de software van toepassing is. Niet meer zoeken in uitgebreide handleidingen maar met één klik bij de juiste informatie!

Up-to-date

Door de centrale opslag en beheer is de informatie in het nieuwe helpsysteem altijd up-to-date. Om de gebruikersaanwijzingen verder te verbeteren en te laten aansluiten kun je hier als gebruiker invloed op uitoefenen door online verbeteringen en suggesties in te dienen. Door de samenwerking met jou als gebruiker kunnen wij zorgen voor een steeds beter en duidelijker helpsysteem.

Vastlegging interne processen

Eén van de mooiste functionaliteiten is wellicht wel de mogelijkheid de eigen inrichting vast te documenteren. Deze functionaliteit kan door jouw organisatie zelf worden beheerd, per onderdeel kunnen de bedrijfsspecifieke inrichting of processen worden beschreven. Als gebruiker heb je hierdoor bij het opvragen van informatie niet alleen de algemene informatie tot je beschikking maar direct een toelichting op de interne bedrijfsprocessen. Als het bijvoorbeeld wenselijk is dat bij het aanmaken van een relatie bepaalde informatie verplicht wordt ingevuld, kan toegelicht worden waarom dit het geval is. Een ander voorbeeld is een toelichting op een schermmodificatie of een uitleg op het interne verdere statusverloop.

Door de gehele inrichting en bedrijfsspecifieke processen vast te leggen is deze informatie geborgd en ook voor toekomstige beheerders en (eind)gebruikers beschikbaar. Inwerken van nieuwe medewerkers zal makkelijker gaan, de achtergrond van specifieke inrichting en bedrijfsprocessen is met het nieuwe helpsysteem niet meer een vraag maar een weet.

Verdere informatie en lancering

In de komende maanden zullen wij je verder informeren over functionaliteit van het nieuwe helpsysteem. Het voornemen is het nieuwe helpsysteem eind dit jaar te lanceren waarna je dit ook binnen je bedrijf in gebruik kan gaan nemen.

Lees het volgende bericht

Altijd up-to-date met de API-KVK koppeling

Weten met wie u zaken doet? Bescherm uw bedrijf door te werken met gecontroleerde gegevens. Werk niet alleen met de juiste KVK-gegevens maar...
Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap