E-commerce tot een succes maken is meer dan techniek

E-commerce is voor steeds meer bedrijven van groot belang. De afgelopen jaren steeg de omzet van B2B-e-commerce volgens onderzoeks- en adviesbureau Gartner met meer dan 15 procent per jaar. De afstand tussen de digitale voorhoede en de achterblijvers neemt toe. Hoe serieus neem jij e-commerce en zorg je ervoor dat online verkoop een substantieel onderdeel wordt van omzet en groei?


Ten eerste, doe het er in elk geval niet even bij; maak iemand binnen de organisatie primair verantwoordelijk voor het onderdeel e-commerce. Door e-commerce hiermee een essentieel onderdeel te laten zijn van de bedrijfsstrategie, kan hierop gestuurd worden.

Van visie naar roadmap

Alles start met visie. Wat is jouw visie ten aanzien van e-commerce? Op welke manier wil jouw bedrijf zich door middel van e-commerce onderscheiden? Is gemak in bestellen bijvoorbeeld van belang, of wil je klanten altijd en overal voorzien van gedetailleerde productinformatie? En kies je voor een webshop, digitaal portaal of mobiele app? Zet een stip, of diverse stippen, op de horizon. Wat mist er nu nog om dit doel te bereiken? Maak dit vervolgens concreet in een heldere en overzichtelijke roadmap. Denk hierbij niet alleen aan de gewenste techniek maar ook aan het actualiseren van productinformatie (goede omschrijvingen, afbeeldingen, kenmerken, etc.), prijsbeleid en marketing (bestaande klanten of nieuwe doelgroepen).

Betrek medewerkers, klanten en partners

Als de visie en roadmap bekend zijn, is het goed deze te spiegelen. Neem collega’s en klanten mee in jouw verhaal. En belangrijk, luister naar hen! Gebruikerservaringen zijn zeer waardevol en op basis van deze input kan de roadmap worden geoptimaliseerd. Houd het voor jezelf overzichtelijk en werk waar nodig met duidelijke prioriteringen. Onze consultants kunnen deze roadmap vervolgens voor jou analyseren en met gerichte aanbevelingen komen. De start van jouw digitale transformatie!

Lees het volgende bericht

Microsign bestaat jaar 40 jaar!

Wat had het mooi kunnen zijn! Bij een jubileum, een nieuwe locatie en een nieuwe huisstijl horen een feestelijke opening met een hapje...
Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap